• Gori zemlja, gori nebo...
  Brzi pregled priloga

  Proš¡loga tijedna Karaš¡evska okolica pretrpjela je straš¡nu pustoš¡.Turci su napali i popalili livade i voćnjake.
  Niko nezna i nije video  kako se sve to dogodilo.Mnogi vijeruju da uzrok propasti koja nas snalazi svakoga prolijeća je Aladinov duh iz lampe. Drugi pak govore da zmaj koj riga vartu i svake godine na svome putovanju prema planini Semenic iz bijesa pali i žari.
  Bilo što bilo jedno je jasno... I ona malo š¡liva što imam posađeno u svojoj  livadi nikako da usčuvam od sumanotuga bijesa ludih piromana.Neznam, da li ti ljudi to rade iz gluposti ili iz zlobe jer mnogi ljudi iz Karaš¡eva pate zbog njih.
  Neznam da li da zatražim zaštitu UN-a ili Pentagona, jer vlasti uvijek nemoćno  sležu ramenima.
 • U RUMUNJSKOJ EKUMENSKI PROSLAVLJEN BLAGDAN BL. IVANA MERZA
  Brzi pregled priloga

  U najve?oj hrvatskoj župi u Karaševu u Rumunjskoj, koja broji 2.500 Hrvata, u nedjelju 10. svibnja 2009. sve?ano je proslavljen ve? tre?u godinu blagdan bl. Ivana Merza. Ove je godine proslava bila posebno sve?ana jer je blagdanska slavlja, na poziv župe i župljana predvodio i propovijedao postulator o. Božidar Nagy; on je za tu prigodu osim informativnog materijala o Blaženiku poklonio za župu njegovu veliku sliku i relikvije, te župskom Centru za djecu i mladež koji nosi ime „Bl. Ivan Merza“, što ga vidimo na slici uz crkvu, poklonio je razne knjige o Blaženiku.
   
  Slavlju je dalo i ekumensku dimenziju svojom nazo?noš?u petero studenata hrvatskog jezika i književnosti sa Sveu?ilišta iz Bukurešta. Ti su studenti, po nacionalnosti Rumunji i svi pravoslavne vjeroispovijesti, pod vodstvom svoga profesora Petra Hategana, rodom iz Karaševa, prije sve?ane svete mise izveli na hrvatskom jeziku kratki prigodni recital posve?en bl. Ivanu Merzu. Na kraju sv. mise svi su vjernici iskazali ?aš?enje relikvijama bl. Ivana Merza. S postulatorom su koncelebrirali mjesni župnik vl?. Juraj Kati? i kapelan vl?. Juraj Patašan koji upravljaju župom Karaševo i s dvije hrvatske filijale Nermi? i Jabal?e.
   
  Slavlje je blagdana bl. Ivana Merza zapo?elo u subotu nave?er 9. svibnja, susretom mladih u Centru za djecu i mladež koji nosi ime po blaženom Ivanu Merzu, a postoji ve? tri godine u okviru župe. Tom su prigodom mladi uz druženje s gostima iz Zagreba i Bukurešta imali prigodu bolje upoznati život i djelo blaženoga Ivana Merza. Neposredno prije poldanje sv. mise postulator je imao susret sa ?lanovima župskog vije?a gdje se razgovaralo o pastoralnim djelatnostima, kao i o razvoju štovanja blaženika u ovom hrvatskom mjestu.
   
  Od sada ?e se štovanje bl. Ivana Merza u ovoj hrvatskoj župi još više razviti. Svakog 10. u mjesecu nave?er ?e biti služena sv. misa i obavljane pobožnosti pred njegovom slikom i relikvijama. I škola u Karaševu namjerava uzeti bl. Ivana Merza za svoga zaštitnika.
   
  U Rumunjskoj živi oko 7.000 Hrvata koji su podijeljeni u nekoliko sela a tu su došli još u 14. stolje?u. Svako selo ima vlastitu crkvu; prvu je hrvatsku crkvu u Rumunjskoj izgradio u Karaševu isusovac Mihovil Lovini? 1726. Zovu ga i „apostol Karaševa“. Umro je dvije godine kasnije i sahranjen je u istom mjestu. Tijekom stolje?a za Hrvate u Rumunjskoj pastoralno su skrbili uglavnom oci franjevci, te isusovci u 18. stolje?u. Danas se za njih brinu hrvatski biskupijski sve?enici, doma?i sinovi.

   

  Postulatura Bl. Ivana Merza

  Sve o Blaženom Ivanu Merzu  možete doznati na njegovoj web-stranici:

   

   
   

  POTPISI ZA SLIKE:

  1. Pred župskim Centrom za djecu i mladež „Bl. Ivan Merz“ u Karaševu: kapelan vl?. Juraj Patašan, postulator p. Božidar Nagy, ?lanovi pastoralnog vije?a, mladi Karaševa i studenti Rumunji iz Bukurešta.

  2. Rumunjski studenti pravoslavci izvode recital o bl. Ivanu Merzu na njegov blagdan 10. svibnja 2009. u hrvatskoj katoli?koj crkvi u Karaševu.

  3. Postulator o. Božidar Nagy propovijeda na blagdan bl. Ivana Merza u župnoj crkvi u Karaševu.

  4. Slika i relikvije bl. Ivana Merza na pokrajnom oltaru Srca Isusova u župnoj crkvi u Karaševu gdje ?e ostati trajno izložene štovanju hrvatskih vjernika.

  5. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Karaševu. Izgradio ju je isusovac o. Mihovil Lovini? 1726. g.

  6. Hrvati Karaševa u svojoj narodnoj nošnji.

  7. Narodna nošnja Hrvata u Karaševu.

  8. Narodna nošnja Hrvata u Karaševu.

  9. Hrvatska župna crkva Uznesenja Marijina i župski Centar za djecu i mladež „Dr. Ivan Merz“ u Karaševu.

  10. Sa ravnateljem hrvatske gimnazije pred zgradom škole u Karaševu.

  {gallery}kultura/postulatura{/gallery}

 • Poklade u Ravniku.
  Brzi pregled priloga

  Bio sam ju?er u Ravniku snimati kratak prilog o pokladnim obi?ajima. Ravnik ima nešto razli?itiji obi?aj u odnosu na ostala karaševska sela. Pokladni obi?aji su im osebujniji, bogatiji sadržajem. Ako u Karaševu, samo jedna obitelj ide selom i posje?uje stanovnika, kod njih skoro svi mladi neoženjeni obla?e maske i šetaju selom. Pišem sve ovo jer sam impresioniran njihovom obi?ajem. Imaju nešto sli?no obi?aju koji postoji u gradu Rijeci, barem što se ti?e opasa?a s zvonima. Imaju opasa? s zvonima kojeg cijeli dan ljuljaju lijevo desno. A i maske su im jako osebujne. Video sam jednog mladi?a koji je imao masku ?inovnika koji nosi bubanj i lupa u njega. Onda, Djeda Boži?njaka koji nosi polomljeni kišobran. Drugi pak je obukao masku starca s ogromnom trbuš?inom. Zapravo, pored tradicionalnih maska, ili kako im oni kažu "medve?e" i "?erbuljke" svako ima slobodu biti kreativan i pustiti mašti na volju. Napisao sam sve ovo jer mi u Karaševu nemamo sli?an obi?aj i što mi se u?inio jako zanimljivim.
 • Zima se vratila snažno.
  Brzi pregled priloga

  sneg.jpgU Karaševu sniježi ve? danima. Snježni pokriva? dostigao je visinu od pola metra. Ako nije bilo snijega prije Boži?a, eto, biti ?e ga sada. Interesantno je da prije nekoliko dana temperatura vani je dostizala vrijednost od 20 stupnjeva. Dugo godina u Karaševu nije bilo ovako velikoga snijega.
 • Karaševske izvorne pjesme.
  Brzi pregled priloga

  Pošto je postojao zahtjev od mnogih posjetitelja ovog sajta da preuzmu i poslušaju karasevske izvorne pjesme, ja sam stavio na odre?eno mjesto nekoliko pjesme koje se mogu preuzeti. Adresa je www.test.carasova.net/mp3
 • ?LANOVI KREŠEVSKE FRAME U RUMUNJSKOJ
  Brzi pregled priloga

  ?etrdeset devetero Kreševljaka, uglavnom ?lanova Franjeva?ke mladeži (FRAMA), boravilo je proteklog vikenda, od 9. do 11. sije?nja, u Rumunjskoj. Baza je bila selo Lupak, jedno od sedam hrvatskih sela u blizini grada Resi?e (Ri?ice), a doma?in tamošnji župnik vl?. Marijan ?inkul.

  Mladi iz Kreševa u subotu su boravili u Re?ici, gdje su posjetili župnu crkvu, te muzej lokomotiva, a u njihovu ?ast prire?en je i ru?ak. Ostalo je vremena i za šoping, pa su mnogi kupili suvenire za uspomenu na posjet Rumunjskoj. Potom su boravili u selu Klokoti?, gdje su obišli župnu crkvu, te u Karaševu, najve?em tamošnjem hrvatskom selu, gdje su tako?er posjetili župnu crkvu, obišli svetište Gospe Lurdske, te nazo?ili predavanju u Zajedništvu Hrvata Rumunjske, koje je održao zastupnik hrvatske manjine u Skupštini Rumunjske, prof. Miha Radan.

  U nedjelju su „framaši“ najprije posjetili selo Ravnik, gdje su, pod vodstvom Marije Pervan, muzicirali za vrijeme svete Mise, a isto su potom radili i na Misi u Lupaku, gdje su nakon toga održali i koncert u prepunoj župnoj crkvi.

  Smještaj je bio organiziran u ku?ama stanovnika Lupaka i Ravnika, a na?in na koji su „framaši“ do?ekani teško se može opisati rije?ima; toliko je, naime, bila prisutna želja doma?ina da ugode posjetiteljima. „Framaši“ su svojim doma?inima darovali potkovana jaja, a Lupa?ani i Ravni?ani su svojim gostima tako?er na rastanku pripremili darove. Osim vl?. Marijana ?inkula, našima je na raspolaganju gotovo cijelo vrijeme bio i klokoti?ki župnik, vl?. Petar Dobra, a posjetili su ih i predstavnici vlasti.

  Put u Rumunjsku organizirao je Župni ured Kreševo, na ?elu sa gvardijanom fra Ivanom Pervanom, koji je bio i vo?a puta. Putovalo se autobusom „Globtoura“ iz Me?ugorja, ?iji su djelatnici tako?er zaslužili sve pohvale, unato? manjim tehni?kim problemima u povratku. „Framaši“ duguju zahvalnost i privatnom poduzetniku Svjetlanu Stani?u, koji je osigurao najve?i dio financijskih sredstava potrebnih za putovanje.

  Mladi iz Lupaka trebali bi do?i u uzvratni posjet u Kreševo krajem srpnja ili po?etkom kolovoza ove godine. Ne treba sumnjati da ?e i oni biti do?ekani kao i „framaši“ u Lupaku.

  {gallery}kresevo{/gallery}

  ?lanak napisao Milo Juki?

 • Web stranica ZHR-a
  Brzi pregled priloga

  Prošlih dana bila je puštena u promet web stranica Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj. Stranica se nalazi na web adresi www.zhr-ucr.ro . Na toj adresi nalazi se i online izdanje novine "Hrvatska Gran?ica".
 • Objavljena slika.
  Brzi pregled priloga

  Objavio sam slijede?u sliku dokumenta. Bio sam zamoljen da je objavim tu na sajtu. Link otvara prozor s originalnom veli?inom slike.

  zhr2.jpg

 • Radi se "brva" kod Tri Vodenice.
  Brzi pregled priloga

  most_trivodenice.jpg Radi se “brva” kod Tri Vodenice. Radovi su zapo?eti. Temelji i nose?i stupovi su izra?eni, gotova je i drvena konstrukcija „brve“. „Brva“ se nalazi blizu velikoga betonskog mosta koji premoš?uje kanjon rijeke Karaš i veže cestu Ri?ica – Anjine. Važnost projekta je u tome što „brva“ ?e povezati dio sela kojeg mi zovemo Tri Vodenice s Potkršam i na taj na?in olakšati stanovnicima brz prelazak s jedne strane na drugu.
 • Nesporazum oko imena.
  Brzi pregled priloga

  Dragi ?itatelji bloga Carasova.net, tel bi da se objasnim. Dogodil se nesporazum. Dogodilo se nešto na što nesam se ?ekal. Lam da napišem slede?a nekoliko retka na karaševskom govoru, da ne bi bil progrešno shva?en. Sejdan bilo je spomenuto moje ime ispred Komande, ?e u prijašnjem ?lanku "Predizborna kampanja za lokalne izbore po?ela" sam napisal pogrešno ime, i istina je, žalim za tu grešku, nesam znal da stri?i Sorki sime Marius, neznaju niti ovi po stari lu?e, pital sam sejdan starešinu, svi stri?u Sorku poznavaju u selu s imenam Marjan. Ponavljam, žalim za tu grešku, ne bila namjerna. Mislim ?e ne bi trebalo da nitko se srdi, ja u tem ?lanku nesam napisal ništa loše, tražil sam da budem imparcijalan. Isto, tel bi da razjasnim ješte nekoliko stvari; ovej sajt sam napravil prije 4 - 5 godine, iza njega ne stoji niti jedna institucija, sve sam ja sam voluntarno radil i osobno stojim iza svega što je tu napisano. Dakle, ovo što vidite na ovem sajtu je rad mojih ruku, nitko me ne pla?a da tu pišem. To velim da ne bi opet se pojavilo mišljenje, koje sam ?ul, ?e tu pišem jer netko me za to pla?a. Što ješte možem da kažem, je ?e sam probal da pišem objektivno, da ne držim ni?iju stranu, verujem u slobodu govora, ose?am se kakon slobodan ?lovik, stojim odgovorno iza onoga što radim, mrzim ?enzuru i baš zato sam na ovej sajt metnul jednu funkciju u stavki "pošalji ?lanak" otkuda svaki može da pusti svoje mišljenje. Kad bude da sam bil neobjektivan u nekome od napisanih ?lanaka, što možem da kažem je da sam samo ?lovik, i sloboda la da nateri svakoga ?loveka da si kaže što misli kad se ne slaže s ovem što je tu napisano. Što garantiram je da ne lam da ?enzuriram ni?ije mišljenje. Zato nesam ?enzuriral niti postove na forumu, makar se ne slažem s svime što je tamo napisano, ali pošto je bilo spomenuto ispred Komande da neki su napisali tamo stvari koje vre?aju, ja što možem da napravim je da otvorim anketu u okviru foruma i ostavim mogu?nost posjetiteljima da se izjasne dali treba taj post izbrisati ili ne. I pošto je kampanija, nelam da dlžim, da ne bi opet netko protuma?il moje re?i. Ponavljam, blado koje nam je donesal Internet je SLOBODA GOVORA, i falamu, demokracija sidi na toj slobodi.
 • Blagdan Bršan?evice.
  Brzi pregled priloga

  brsancevica.jpgJu?er na blagdan Bršan?evice u karaševskoj crkvi održana je sveta misa. U karaševskim selima na taj blagdan ljudi grade "veje" od lipovih granja i pletu vjen?i? od ruža kojeg svaka obitelj nosi u crkvu na posve?enje. "Veje" se prema obi?aju grade blizu crkve, u centru sela. A što su "veje", to je jednostavno za odgovoriti. "Veje" su malene ku?ice izgra?ene od lipovih granja ukrašene religijskim slikama i simbolima. Na slici vidi se procesija hodo?asnika koja posje?uje izgra?ene "veje" u centru sela. Što raduje, je da crkva je bila prepuna djece, ustalila se navika da na ovaj blagdan u?itelji dovode djecu u crkvu.

RSS Novosti

Prošlost

povijest.jpg
Naša pošlost

Prošli dogadaji nose u sebi zrnce zajednickog vremena. Ako nekome uspije samo na kratko pozvati fragmente prošlog vremena može oslikati vrlo viješto kulturne vrijednosti neke zajednice. U odeljku stavke izbornika "Nase Istine/ Fragmenti" namjeravamo pisati o našem zajedni?kom prošlom vremenu.

Kultura

kultura.jpg
Naše izvorne pjesme.

Stavili smo u izbornik stavku koja vodi prema stranici na kojoj se mogu poslušati naše izvorne pjesme. Link slike vodi prema istom sadržaju. Nama su dobro poznate, svako u Karaševu zna za "Danac", "Sln?u", "Zdupaturu" itd. Stavili smo samo nekoliko pribrane pjesme. Poslišajte sigurno ?e vam se svidjeti.

Krajolik

obicaji.jpg
Prirodni park rijeke Karaš.

Što se još može zanimljivo vidjeti u Karaševu osim kulturne osebujnosti malene hrvatske manjine. Svako ?e vam re?i; kanjon rijeke Karaš i prirodni park planine Semenik. U galeriju slika stavili smo mnoštvo slika koje prikazuju oba aspekta.Link slike vodi prema stavki izbornika "Krajolik" 

Vaši prilozi

nosnja.jpg
Vaši prilozi.

Otvorili smo posebnu stavku u izborniku posve?enu kategoriji "Poslani prilozi". Prostor je otvoren svakome tko želi nešto napisati o selu Karaševu. Pisanje materijala šalje se iz stavke koju smo nazvali "Pošalji prilog". Tamo su napisane i upute o slanju priloga i o prvilima kategorije "Poslani prilozi".

Novosti

svakodnevnica.jpg
Naše istine.

Osim kratkih materijala o svakodnevnim doga?°ajima koji se nalaze na lijevoj strani sajta u modulu "Flash vijesti", svakako pogledajte i kategoriju "Naše istine". Svakodnevnica u Karaševu se sastoji od malenih doga?°aja, što opet kada ih se zbroji, ako ništa drugo, govore prema kojem smjeru se kre?emo.

Carasova.net on Facebook

Flash vijesti

 • Projekt gradnje sportskog igralista.
  Brzi pregled priloga

  Ju?er na blagdan Bršan?evice bila je objavljena informacija da op?ina je priložila papire za financiranje projekta izgradnje malonogometnog igrališta. Projekt gradnje vrijedio bi negdje oko 4, 5 milijarde starih leja. Papiri i tehni?ka dokumentacija je priložena, preostaje da državna tijela koja ?e financirati gradnju dadnu zeleno svijetlo za pokretanje projekta.
 • Odobrena svota za križni put.
  Brzi pregled priloga

  Na zadnjij sjednici lokano vije?e odobrilo svotu od 300 milijuna starih leja za izgradnju križnoga puta na "Kalvariji". Drugi dio novca koji ?e biti potreban za finalizaciju projekta biti ?e prikupljen donacijama vjernika. Kao što je ve? bilo pisano, biblijske prizore izrezbarene u bakru, koji ?e stajati na postajama, biti ?e poklonjeni i donešeni iz Hrvatske.
 • PSD u Karaševu želi graditi ono što je ve?zapo?eto.
  Brzi pregled priloga

  Ovih dana pojavio se u centru sela banner s natpisom: „Glasajte za PSD jer naši su projekti izgradnja vodovoda i kanalizacije u selu“. Na tu temu osvrnuo se danas i na?elnik sela, objasnivši kako ti projekti su ve? zapo?eti. Na projektu izgradnje vodovoda se ve? radi, dok za projekt izgradnje kanalizacije isto, preostaje da se u skoroj budu?nosti zapo?ne. Šaljivo, uputio je opasku, da možda PSD je zaboravio i stavio stari banner s prošlih izbora kada je imao na umu te stvari napraviti u selu.
 • Simpozij na temu dijalektologije.
  Brzi pregled priloga

  Prekju?er i ju?er u prostorijama ZHR-a bio je održan Me?unarodni simpozij balkanske dijalektologije. Na simpoziju bili su prisutni ugledni stru?njaci s podru?ja dijalektologije, lingvistike, etnologije i povijesti, kako iz Rumunjske tako i iz Hrvatske. Tema simpozija bila je: “Interculturalitate, interferente ?i realitati lingvistice actuale.” Raspravljalo se o etnološkim i lingvisti?kim aspektima karaševskih hrvata.

Banneri

merz.png

Zanimljive lokacije

www.restaurante-fastfood.com

Downloadane datoteke

Oct.26
Downloads
File iconArhipelagul Gulag vol. 1
168
Oct.26
Downloads
File iconCurs Word Limba Romana.
124
Oct.26
Downloads
File iconViata, amorul, moartea.
120
Oct.26
Downloads
File iconArhipelagul Gulag vol. 2
88